ارک پرواز تبریزارک پرواز تبریز
Forgot password?

پیکاپ ویزا

DynamicPages_633378096

از آنجایی که جهت درج ویزا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق نماینده به سفارت تحویل داده شوند. پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شحص پیکاپ گفته می شود. از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه ی اقامت در کشور مقصد می باشد ‌ پس از اینکه فرد نسبت به درخواست ویزا اقدام می نماید دو حالت ممکن است پیش بیاید: موافقت با درخواست ویزا یا عدم موافقت نسبت به این درخواست. آنچه که مسلم است در حالت دوم فرد باید با توجه به علت مردود شدن درخواست، درصدد رفع آن براید و سپس مجدداً اقدام کند. در حالت اول، پس از اینکه درخواست ویزای فرد از سوی سفارت مورد قبول قرار می گیرد، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ویزا ضمیمه ی پاسپورت شود و بتواند به کشور مورد نظر مسافرت کند. به این مرحله ی اخیر، یعنی ضمیمه شدن ویزا به پاسپورت اصطاحاً پیکاپ (Pick Up) گفته می شود.

اقدامات اولیه که شامل رعایت موارد ذیل به اختصار می باشد
۱- عدم سوء پیشینه ایران به صورت ترجمه شده و همراه با تائید وزارت امور خارجه.
۲- اصل و ترجمه رسمی شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج.
۳- اصل و ترجمه اسناد ملکی اعم از خانه، خودرو و … به نام متقاضی یا همسر متقاضی.
۴- ترجمه رسمی مدارک فارسی مربوط به نوع و و ضعیت شغلی، میزان درآمد و حقوق متقاضی و همسر متقاضی.
۵- ترجمه مقدار دارائی و موجودی حساب های بانکی طی نامه رسمی از بانک.
۶- ارائه مدارک بازنشستگی در صورت نیاز.
۷- اصل و ترجمه رسمی و تائید شده پایان خدمت و یا معافیت متقاضی.
۸- مشخصات کامل و آدرس پستی، تلفن، شخص یا ارگان دعوت کننده.
۹- به همراه داشتن مشخصات خانواده.

تقاضا و مراحل ویزای موقت دیداری، دانشجویی و کاری
در این مورد که از تاریخ یازدهم دسامبر ۲۰۱۳ متقاضیان ایرانی بین سنین ۱۴ تا ۷۹ سال ملزم به داده های بیومتریک خود به عبارتی اثر انگشت و عکس می باشند، بایستی از مرکز ویزا واک یا وی اف سی در آنکارا وقت لازم را جهت بیومتریک اخذ نمایند. برای این کار فرمهایی از قبل بصورت فارسی تهیه شده که بعد از پرکردن و ارسال آن به آنکارا توسط ما و در پی آن حضور متقاضی و انجام عملیات لازم در آنکارا، به ایران بازگردانیده می شود و در صورتی که بخش ویزا درخواست پاسپورت مسافر نماید، بایستی اصل پاسپورت+ ایمیل سفارت که قبلاً بعد از ارسال اولیه مدارک دریافت گردیده+ وکالتنامه امضاء شده که نمونه آن داده خواهد شد، و سایر مدارک را به ما تحویل داده تا اقدام لازم طی ۷ روز کاری در این رابطه انجام پذیرد.
توصیه می گردد از آنجائیکه برای ارائه مشخصات بیومتریک خود نیاز به حضور در مرکز واک خواهید داشت از مراجعه مستقیم به بخش ویزا اجتناب نمائید.

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی، اقدام از وی اف سی در آنکارا
۱- اعلام رنگ چشم و میزان قد.
۲- دو قطعه عکس پشت نویسی شده به زبان انگلیسی.
۳- وکالتنامه امضاء شده.
– نام متقاضی در قسمت مربوطه نوشته شود.
– نام کسی که به او وکالت میدهید خالی بماند.
– امضاء مطابق با امضای روی پاسپورت باشد.
۴- کپی ایمیل ارسالی سفارت کانادا به متقاضی همراه با کد و شماره شروع شده با حروف E یا F یا B.

مدارک لازم برای ویزای غیر مهاجرتی اقدام از سفارت کانادا در آنکارا
موارد ۳ و ۴ از مدارک ویزا مهاجرتی رعایت شود. به استثناء ایمیل ارسالی که با حروف V یا W یا S شروع
می شود.

مدارک لازم برای تعویض پاسپورت کانادایی اقدام از سفارت کانادا در آنکارا
حضور متقاضی در آنکارا الزامی است در صورتی که متقاضی بعد از مکاتبه با سفارت کانادا موافقت انجام غیر حضوری را بگیرد طبق پروسه زیر قابل اجرا است.
۱- اگر متقاضی زیر ۱۶ سال باشد به تشخیص سفارت دو حالت وجود دارد:
الف- کفیل یا پدر شخصاً به سفارت کانادا در آنکارا حضور یابد.
ب- می بایست وکالت نامه را پدر یا کفیل امضاء کند.
۲- وکالت نامه امضاء شده:
الف- نام متقاضی در قسمت مربوطه نوشته شود.
ب- نام کسی که به او وکالت میدهید خالیی بماند.
ج- امضاء مطابق یا امضاء روی پاسپورت باشد.
۳- ذکر مدت زمان تمدید پاسپورت الزامی است.
۴- دو قطعه عکس.
۵- پاسپورت قبل کانادایی.
۶- تکمیل کامل فرم مربوطه.
۷- فیش واریزی.

مدارک لازم برای تعویض کارت پی آر اقدام از سفارت کانادا در آنکارا
ضمن رعایت کلیه مدارک ذکر شده در تعویض پاسپورت به استثناء مورد پنجم، اصل کارت پی ان آر و یا پاسپورت ایرانی لازم است.
مدارک لازم برای تراول داکیومنت اقدام از سفارت کانادا در آنکارا
ضمن رعایت کلیه مدارک ذکر شده در تعویض پاسپورت کانادایی به استثناء مورد سوم و پنجم، تکمیل و امضاء اصل فرم + T4 ( تی چهار) الزامی است.
برای کسب اطلاعات جامعتر، چگونگی انجام امور و میزان هزینه های پرداختی با ما تماس حاصل فرمائید.