ارک پرواز تبریزارک پرواز تبریز
فراموشی رمز عبور ؟

بیمه مسافرتی

Insurance4مهم ترین مزایای این بیمه نامه عبارتند از:
۱– هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور؛
۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه؛
۳- پرداخت هزینه های فوریت دندانپزشکی؛
۴-بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور؛
۵- بازگرداندن جسد متوفی؛
۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده؛
۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده؛
۸- تحویل دارو؛
۹- ارسال پیام و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری؛
۱۰- حواله تضمین وجوه نقد؛
۱۱- حواله وجوه نقد؛
۱۲- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور؛
۱۳- معاضدت حقوقی؛
۱۴- جبران خسارت فقدان بارتحویلی به هواپیما؛
۱۵- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر؛
۱۶- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی؛
۱۷- پوشش تاخیر در حرکت.